Kontakt os

Driftsbyen

Team Affald

Telefon: 43 59 11 00

e-mail: affald@htk.dk

Se åbningstider

Genbrugsstation

På genbrugsstationen kan alle typer affald afleveres.

Overhold sikkerhed i forhold til corona-virus

Brug handsker eller håndsprit, hold afstand til personale og andre på pladsen, medbring selv kost og skovl, host/nys i ærmet, bliv hjemme hvis du er forkølet eller sløj.

Åbningstider og travlhed

Genbrugsstationen er åben alle dage kl. 10-18, dog holdes lukket 24., 25., 26., og 31. december samt 1. januar.

På genbrugsstationen afleveres meget affald, i weekender er meget travlt, mens der på hverdage efter kl.16 er god plads.

Da pladsen skal være tømt for biler kl. 18, lukkes de sidste ind kl. 17.45, kom derfor i god tid inden lukketid, særligt i weekenden. 

Affaldstyper

På genbrugsstationen kan afleveres over 30 forskellige typer affald, også byggeaffald, mens dagrenovation kan ikke afleveres på genbrugsstationen.

Eternit 

Al eternit skal være pakket i lukket kraftig plastemballage inden aflevering i containeren til eternit på genbrugsstationen, dette gælder både hel og knækket eternit.

Tidligere kunne eternit afleveres på genbrugsstationen uden at være pakket ind, men det er ikke længere muligt pga. skærpede regler, der kræver at al eternit fremadrettet er pakket i lukket plast-emballage, når det afleveres på genbrugsstationen.

Tagplader findes med og uden asbest, denne forskel kan desværre ikke ses, når pladerne første ender på genbrugsstationen, hvilket er årsagen til de skærpede regler, derfor skal alle tagplader håndteres og behandles som asbestholdige.

Reglerne er skærpede, fordi ældre eternit kan indeholde asbest, som er skadeligt for både borgere, pladsmedarbejdere og miljøet.

Når eternit-affald afleveres i lukket plastemballage, undgås skadelige asbestfibre i luften, som indåndes af borgere og pladsmedarbejdere og det undgås at asbestfibre spredes til det omgivende miljø, når fyldte containere transporteres til modtageanlæg.

På grund af risikoen for indhold af asbest, bliver al eternit specialdeponeret, hvor det umiddelbart efter aflæsning dækkes med jord for at forhindre spredning af asbestfibre.

På genbrugsstationen hjælper medarbejderne gerne med spørgsmål til den praktisk håndtering af eternit.

Bortskaffelse af mere end 10 tagplader

På genbrugsstationen kan afleveres 10 tagplader. Borgere der har mere end 10 tagplader skal henvende sig til Høje-Taastrup Kommunes Teknik- og Miljøcenter tmc@htk.dk, som anviser hvor tagpladerne skal afleveres. Dette gør sig også gældende hvis man har støvende asbestholdigt affald.

Pantstation

På genbrugsstationen ligger en af Dansk Retursystems pantstationer. Her kan pantmærkede tomme flasker og dåser afleveres. Yderligere oplysninger om pantstationen kan findes på Pantstation Dansk Retursystem.

Adresse 

Lervangen 1-3, 2630 Taastrup.

Find rundt på genbrugsstationen

Her kan du se et oversigtkort over genbrugsstationen.

Se forstørrelse af kort over genbrugsstationen.

 

Kort-over-genbrugsstationen